Vi löser tillfälliga kompetensbehov och ser till att projekt genomförs enligt plan.

Vi erbjuder professionell kompetens utan overheadkostnader.

Jag söker kompetens

Om oss

Det här är våra värderingar som definierar hur vi förhåller oss till kunder, uppdragsgivare, leverantörer, medarbetare och konsulter.

Våra värderingar

Transparens, nyfikenhet, punktlighet, noggrannhet, allmän hövlighet, långsiktiga relationer.

Laget

Alla våra konsulter bidrar med specifik kompetens till teamet. En förutsättning är att alla delar våra värderingar som definierar vem vi är och hur vi arbetar.

Vår hemvist

Vi är stolta över att ha vår hemvist i Sverige och Norden där folk arbetar hårt och behandlar alla med respekt.