Konsultsajten

- en modern samarbetspartner

Dagens och dåtidens arbetsplatser

Framtidens arbetsplatser

Schabloner, platityder och klichéer kan vara larviga. Samtidigt kan de stämma till eftertanke.

Framgång är kul, hållbar utveckling är målet. Det är modet att fortsätta som räknas

Sant eller falskt?

Sant eller falskt?

Arbetstider från klockan 08.30 - 17.00

Flexibla arbetstider utifrån organisationens och
medarbetarnas behov

Projektledning vattenfallsmetoden. Bygg en bro.

Agil projektledning i en snabb föränderlig omgivning

Arbetar i företagets lokaler

Arbetar var som helst

Använder företagets utrustning

Använder egen utrustning

Insatsorienterad

Resultatorienterad

Traditionell karrriär

Skapar egen karriär

Förutbestämda roller

Skräddarsydd roller

Samlar information

Delar information

Saknar inflytande

Möjlighet till inflytande

Brist på tillit och ledarskap

Litar på samarbete och förtroende

Fokus på traditionella metoder

Fokus på lärande och nytänkande

Institutionellt lärande

Demokratiskt lärande