Jag söker kompetens

Vi stöttar dig och ledningsgruppen.

Vi löser tillfälliga kompetensbehov och ser till att projekt genomförs enligt plan.

Jag är konsult!

Vi söker konsulter inom ekonomi, HR, administration, 
backofficeprojektledning, IT, marknad, media och försäljning.