Konsultsajten

- en modern samarbetspartner

Vår kompetens

Vi stöttar ledningsgrupper och mindre företag med tillfälliga resurser

Behöver du interima resurser?

Vi tillhandahåller interim kompetens för att fylla ett tillfälligt resursbehov i din organisation.

Det kan också vara ett kortare uppdrag för en enskild konsultinsats eller när en nyckelperson slutar.

Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens till rätt arbetsplats vid rätt tidpunkt. Kontakta oss här

Hur vi jobbar professionellt

Vi sätter i hop agila team med professionell kompetens och genomför projekt enligt plan utan overheadkostnader.

Det kan vara projekt av olika slag, en kampanj, ett event, ett mindre IT-projekt, försäljning, ekonomi, research, eller en enskild konsultinsats där det är bråttom. 

Research

Vi hjälper dig med research och projektledning inom en rad olika områden.

Det kan stadsutveckling, fastighet, infrastruktur, skola, vård, omsorg, ekonomi, försäkring, marknad, personalfrågor, samarbeten, planering, service och analyser med fokus på social och ekonomisk hållbarhet.

Förändringsledning

Vi hjälper dig med förändringsledning genom att kommunicera organisationens vision, mål och strategi till alla på ett begripligt och pedagogiskt sätt.

På så sätt skapar vi motivation genom att stötta alla medarbetare att förstå nyttan och känna sig delaktiga i förändringen.

Förändringsledning, anpassning till en föränderlig värld. 

Vi gillar hållbarhet

Det finns ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor. De legala måste givetvis mötas först. Såsom miljö, sociala frågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, mänskliga rättigheter och antikorruption.

I förlängningen finns andra stora vinster för ett varumärke att jobba hållbart.

Vi hjälper dig med att t fram strategier och handlingsplaner men även implementering av hållbar företagande.

Våra erfarenhetsområden

– Ekonomi  –Hållbarhetsfrågor  – Energi och miljö – Teknik  –Tillverkning  -IT system  –Utbildning och kunskapsindustri -Juridik -Ägarfrågor -Social sektor  – Media – Marknadsföring  –Sociala medier   – Försäljning och handel, e-handel – Administration och backoffice   -Underhållning och kultur  –Hälsa och sjukvård 

IT för människor

Informationsteknologi är till för vanliga människor. Vi hjälper dig med digital utveckling som alla kan använda och förstå. Kanske sitter ni fast i dyra och krångliga system som kräver mängder av konsulttimmar?

Vårt fokus är alltid att ta fram IT-lösningar lösningar som fungerar och effektiviserar kommunikationen.  Hur gör vi det?  Nulägesanalys, utvärdering, önskat mål och en nedbruten handlingsplan och projektering. 

HR och personalfrågor

Behöver du tillfällig hjälp med med personalfrågor?

Vi har seniora konsulter som kan hjälpa dig med ledarskap, chefsstöd, implementering av riktlinjer och policys, handlingsplaner, arbetsrätt, systematiskt arbetsmiljöarbete, analyser, medarbetarundersökningar,  utbildning, organisationsutveckling och social arbete.

Vi kan kommunikation

Vi hjälper dig att utveckla och din inhouse marketing och kommunikationsavdelning. Vi gör detta genom att ta fram en nulägsanalys, önskat mål och en nedbruten handlingsplan och projektering för framtagning av Inhousebyrå.

På så vis kan företaget och medarbetarna att själva kunna producera och kommunicera varumärket direkt mot kund. Det blir både mer trovärdigt, effektiv och mindre kostsamt.

Vi hyllar senior rådgivning

Vi har ett brett nätverk av seniora rådgivare med erfarenhet från näringslivet i privat och offentlig verksamhet.

Våra seniora konsulter kan bidra med att utveckla din verksamhet som bollplank och rådgivare i strategiska och  kritiska frågor inom en rad olika områden.

Att anlita en senior rådgivare kan vara ett bra komplement till den ordinarie ledningsgruppens verksamhet.

Innovation- för hållbar utveckling

Vi hjälper din organisation att stärka och utveckla innovationsstrategier och innovationsförmåga.

Vi gör detta genom utbildning, coachning, och rådgivning för företagsledning och anställda i hur man kan arbeta handlingskraftigt och mätbart med innovation som skapar lönsamhet.

 

Textvård - en av våra specialiteter

I alla projekt gäller det att kunna kommunicera tydligt med hjälp av text. 

Vi kan hjälpa dig med alla typer av informativa texter som till exempel manualer, lathundar, handböcker, rapporter, översättningar, hållbarhetsredovisningar,  kundbrev, whitepapers, webtexter, intranät och medarbetarinformation.