Konsultsajten

- en modern samarbetspartner

Varför konsultsajten?

Vi stödjer ledningsgruppen

Vi stöttar ledningsgrupper.

Kanske har ledningsgruppen många åtaganden som ska genomföras, parallellt med att den ordinarie verksamheten skall bedrivas. 

Kanske är det så att vissa beslutade uppgifter skjuts upp och bordläggs tills nästa möte, och nästa? 

Vad löser Konsultsajten?

Vi löser tillfälliga behov av kompetens och genomför  projekt enligt plan. 

Konsultsajten erbjuder olika specialister med erfarenhet, kunskap och passion inom ledande olika discipliner samlade under ett paraply. 

Det kan vara ett digitalt projekt, ett marknadsprojekt, research, hållbarhetsredovisning, produktion av whitepapers och liknande.

Behöver du interimt stöd?

Som representant för en organisation kan det medföra att du behöver anlita tjänster från flera olika konsulter  

Att beställa och samordna dessa tjänster kan bli krångligt och dyrt. Det är här Konsultsajten förenklar för dig,

Hur jobbar vi?

För varje uppdrag bildas en projektgrupp bestående av den kompetens som behövs för den aktuella insatsen.

Inga överflödiga konsulter som kostar pengar utan bara exakt den kompetens som behövs för projektet. 

Vad får du?

Du får en enda engagerad samtalspart som gör kommunikationsarbetet rakare, mer överblickbart och betydligt lättare att samordna, implementera och rulla ut. 

Dessutom reduceras overheadkostnader och sparar pengar för dig som kund.

Hur startar vi?

För att komma i gång krävs en överenskommen kravspecifikation. Redan nu sker förberedelser för att ta fram relevant kompetens. 

När kravspecifikationen formaliserats skapas en gemensam arbetsgrupp för att snabbt komma igång. 

Kontakta oss här.

 

Exempel på projektgrupp

För varje uppdrag skapas en projektgrupp bestående av den kompetens som behövs för den aktuella insatsen.

IT eller webbprojekt;
”En programmerare, en designer, en projektledare”

Säljinsats:
”En säljstrateg, en copy, en ad”

Marknadsundersökning;
”En statistiker, en copy, en varumärkeskunnig”

Hur tar vi betalt?

Fast pris – Enligt offert, projektbaserad rådgivning och produktion.

Analyser, strategier och produktioner bundna i tid och åtgärder  – styrt till innehåll som omfattas av takofferter

Tjänstepaket 
– månadsvis rådgivning och produktion enligt överenskommelse.

Löpande stöd, rådgivning och produktion via månadsabonnemang  – satta rutiner för uppföljning och förbättringsåtgärder.